TDK Sözlüklerinde Yer Alan Tıbbi Terimler

Tıbbi metinleri İngilizce’den Türkçe’ye çevirirken terimlerin çevirisinde standardizasyon olması çok önemlidir. Aynı çeviri kitabının içinde bile bir kelimenin farklı şekillerde çevirildiğine şahit olmuşsunuzdur. Birçok bilimsel terim Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan sözlüklerde yer almaktadır. Aşağıdaki listede daha önce yaptığım çevirilerde kullandığım İngilizce terimler için TDK’nın sözlüklerinde yer alan Türkçeleştirilmiş karşılıkları listeledim. Liste güncellenmeye devam ettiğinden sık sık kontrol etmeyi unutmayın. Listede olmayan terimler için TDK’nın sözlüklerinde sizde arama yapabilirsiniz.

Türk Dil Kurumu Sözlüklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

A

anterior: anteriyor

ala: ala

alveolar: alveolar

apertura: apertura

auricula:aurikula

B

C

cantus: kantus

cavernous: kavernöz

characteristics: karakteristik

cerebrum: serebrum

columella: kolumella

complex: kompleks

conjunctiva: konjunktiva

consept: konsept

contour: kontur

D

depressor: depressor

dissection: diseksiyon

E

eyelid: göz kapağı

elasticity: elastikiyet

elevator: elevatör

F

facia: fasya

fibrous: fibröz

fibrosis: fibroz

fissur: fissür

foramen: foramen

fossa: fossa

G

gingiva: gingiva

glabella: glabella

H

I

index: indeks

indication: endikasyon

inferior: inferiyor

J

K

L

lateral: lateral
lymphatic: lenfatik

M

mandibular: mandibular

margin: marjin

maximum: maksimum

maxillar: maksillar

membrane: membran

minimum: minimum

musculus: muskulus

mucosa: mukoza

N

nasal: nazal

O

orbit: orbit

orbita: orbita

orbital: orbital

P

philtrum: filtrum

platysma: platisma

plexus: pleksus

posterior: posteriyor

protrusion: protrüzyon

pterigoid: pterigoit

ptosis: pitozis

Q

R

resorbsion: rezorpsiyon

S

septum: septum
sinus: sinüs
skull: kafatası
superior: superiyor

T

typical: tipik

U

V

valve: valf
vascular: vasküler
vector: vektör

W

X

Y

Z